KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 

Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. 
Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. 

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz? 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz: 
• Royal Markalarına ilişkin ve internet sitelerimiz ile Royal veya Royal Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve bir Royal Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Royal yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla, 
• Royal tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Royal Markaları adı altında yönetilen işletmelerimiz kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında, 
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Royal ve Royal Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla, 
• E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Royal ve Royal Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, 
• Royal yahut Royal’in hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla, 
• Royal’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla. 

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir. 
Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.


3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi veya yurtdışındaki ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, Royal ürünlerini satın aldığınız şirketlere, kargo ve lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, dijital ajanslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmaktadır.
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla  Royal Ev Aletleri ve diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz 

KVKK madde 11 uyarınca Royal’e başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Royal, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Royal Ev Aletleri tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Royal Ev Aletleri tarafından talep edilebilir. 

Posta adresi :  Adnan Kahveci Mh Harbiye Cd No:8  Beylikdüzü/İstanbul Büyükçekmece V.D : 7350523981  Tic: Sicil No : 550499 Posta kodu : 34528. MERSİS NO :0735052398100014. 
E- posta adresi : info@royalevaletleri.com.tr
Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. 
Ticari Elektronik İleti İzni 
? Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından paylaşılacak kampaya ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum. 
? Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum, anladım ve Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından, Kişisel Verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren her bir işleme türüne 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza veriyorum. 
Ad/Soyad: 
Tarih: 
İmza:ROYAL EV ALETLERİ

Royal Şirketler Grubuna bağlı, ROYAL EV ALETLERİ ÜRETİM DIŞ TiC. LTD. ŞTİ, 1997 yılında elektrikli ev aletleri ve tüketici elektroniği sektöründe üretim yapmaya başlamıştır. Türkiye’nin önde gelen üretim grupları arasında yer alan firmamız, kurulduğu günden itibaren ülke ekonomisi ve toplumsal refaha önemli bir katkı sağlamaktadır.

Daha Fazla...
İLETİŞİM

Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. No : 31/1
Beylikdüzü / İstanbul
info@royalevaletleri.com.tr
export02@royalevaletleri.com.tr
+90 (212) 855 92 18
+90 (212) 855 92 20
+90 (212) 855 92 15

TAKİP EDİN
Tüm Hakları Saklıdır. Royal Ev Aletleri © 2021
KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 

Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. olarak siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. 
Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. 

1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz? 

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde bizimle temasa geçmeniz halinde toplamakta ve işlemekteyiz: 
• Royal Markalarına ilişkin ve internet sitelerimiz ile Royal veya Royal Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve bir Royal Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Royal yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla, 
• Royal tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Royal Markaları adı altında yönetilen işletmelerimiz kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında, 
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Royal ve Royal Markaları adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla, 
• E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Royal ve Royal Markalarına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, 
• Royal yahut Royal’in hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla, 
• Royal’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla. 

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir. 
Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.


3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi veya yurtdışındaki ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, Royal ürünlerini satın aldığınız şirketlere, kargo ve lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, dijital ajanslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmaktadır.
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla  Royal Ev Aletleri ve diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz 

KVKK madde 11 uyarınca Royal’e başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, 
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize veya posta adresimize Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. Royal, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Royal Ev Aletleri tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Royal Ev Aletleri tarafından talep edilebilir. 

Posta adresi :  Adnan Kahveci Mh Harbiye Cd No:8  Beylikdüzü/İstanbul Büyükçekmece V.D : 7350523981  Tic: Sicil No : 550499 Posta kodu : 34528. MERSİS NO :0735052398100014. 
E- posta adresi : info@royalevaletleri.com.tr
Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz. 
Ticari Elektronik İleti İzni 
? Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından paylaşılacak kampaya ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum. 
? Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum, anladım ve Royal Ev Aletleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından, Kişisel Verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren her bir işleme türüne 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza veriyorum. 
Ad/Soyad: 
Tarih: 
İmza:ROYAL EV ALETLERİ

Royal Şirketler Grubuna bağlı, ROYAL EV ALETLERİ ÜRETİM DIŞ TiC. LTD. ŞTİ, 1997 yılında elektrikli ev aletleri ve tüketici elektroniği sektöründe üretim yapmaya başlamıştır. Türkiye’nin önde gelen üretim grupları arasında yer alan firmamız, kurulduğu günden itibaren ülke ekonomisi ve toplumsal refaha önemli bir katkı sağlamaktadır.

Daha Fazla...

İLETİŞİM

Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. No : 31/1 Beylikdüzü / İstanbul
info@royalevaletleri.com.tr
export02@royalevaletleri.com.tr
+90 (212) 855 92 18
+90 (212) 855 92 20
+90 (212) 855 92 15

TAKİP ET
Tüm Hakları Saklıdır. Royal Ev Aletleri © 2021